Begrazingsgebieden

In België en Nederland zijn er een aantal gebieden waar jonge hengsten en jonge merries in kudde kunnen opgroeien en gewoon “paard” kunnen zijn. Dit zijn de zogenaamde begrazingsgebieden.

Naast de wekelijkse (of meer) controles door de verantwoordelijken die het allemaal op de voet volgen, is er een beurtrol voor de eigenaars. Om beurt bezoeken ze “de begrazing” en checken het aantal paarden en of alles okee is. Zo worden kleine wondjes geen grotere en kunnen de andere eigenaars gerust zijn.