PP1 – telgang

Algemene info

Deze proef wordt gereden op een telgangbaan. Elke combinatie krijgt twee doorgangen waarbij het gemiddelde punt van de twee doorgang telt.

Restricties

Het gebruik van een zweep is niet toegelaten.

Start

De startvolgorde voor de eerste doorgang wordt op voorhand op willekeurige manier bepaald. Deze volgorde blijft in de tweede doorgang behouden. 

Proef

Wanneer de startvlag omhooggeheven wordt, vertrekt het paard in stap, tölt of draf op de ovaalbaan. Tussen de startlijn en de 25m marker moet het paard in galop vertrekken. Tussen de 25m en 50m marker moet het paard in rentelgang gelegd worden. Op de 50m marker wordt ook de tijdsregistratie gestart. Op de 150m marker wordt de tijdsregistratie stopgezet en tussen de 150m en 200m marker moet het paard teruggenomen worden in stap, tölt of draf.

Jurering

Er zijn 6 juryleden nodig voor het jureren van de PP1. Het eerste jurylid beoordeelt de overgang naar galop en de overgang van galop naar telgang. Het tweede jurylid beoordeelt de kwaliteit van de telgang tussen de 50m en 100m marker, het derde jurylid doet hetzelfde tussen de 100m en 150m marker. Het vierde jurylid beoordeelt het terugnemen uit telgang tussen de 150m en 200m marker. Er zijn ook twee juryleden met een vlag nodig: het eerste jurylid hiervan staat aan de 50m marker en signaliseert dat het paard de 50m marker gepasseerd is en dat de tijdsregistratie gestart moet worden. Hij kan ook door middel van een rode vlag aangeven dat het paard op deze marker niet in rentelgang is. Het tweede jurylid staat op de 150m marker en signaliseert door middel van een vlag dat het paard niet in telgang is op de 150m marker.

Puntentelling

Het gemiddelde van de twee doorgang telt. Jurylid 1-4 geeft op zijn onderdeel een punt op 10. Deze punten worden samengetelt tot een punt op kwaliteit op 40. Er kunnen ook nog 20 punten verdient worden met de snelheid van de doorgang. Het punt verbonden aan de tijd van een doorgang wordt op basis van onderstaande tabel gerekend. Voor de eindbeoordeling wordt het punt op kwaliteit en het punt op snelheid samengeteld en gedeeld door 6.