Proefbeschrijvingen

Algemene info over de proeven

  • De T staat voor tölt
  • De V staat voor Viergangen 
  • De F staat voor Vijfgangen (de F komt uit het Duits: Fünfgang)
  • De P staat voor Telgang (Duits: Pass) 
  • De Y staat voor jeugd (Youth) 

Verdeling van de proeven

De proeven zijn verdeeld in klassen: Sportklasse A, B en C en de Vrijetijdsklasse. In de Sportklasse A worden hogere eisen gesteld. Voor deze proeven moeten combinaties zich kwalificeren door in de sportklasse B een bepaalde drempel te halen. Wie eenmaal de drempel heeft gehaald in de afgelopen twee jaar mag starten in de A-klasse. Wie de drempel driemaal gehaald heeft moet in de A-klasse starten. Wie vervolgens in de A-klasse twee jaar lang de drempel niet opnieuw haalt, moet terug naar de B-klasse. Ieder jaar wordt die drempel vastgelegd.

Ovaalbaanproeven

De tölt- en de gangenproeven worden op de ovaalbaan gereden. Bij de sportklasse A rijden de ruiters individueel. In de overige klassen starten twee of meer ruiters gelijktijdig en tonen de onderdelen op commando van de speaker.

Zij worden gejureerd door drie of vijf juryleden. In het laatste geval (vereist bij de sportproeven van officiële, goedgekeurde wedstrijden) vervalt het hoogste en laagste cijfer en tellen de drie overige cijfers. Bij drie juryleden worden alle drie de cijfers gebruikt. 

Indien de organisatie finales uitschrijft, dan kwalificeren de vijf beste paarden uit de selectie zich voor de A-finale. Eindigen twee of meer paarden op de vijfde plaats, dan kwalificeren deze zich allemaal voor de finale. Bij voldoende deelnemers kan de organisatie bovendien een B-finale uitschrijven waaraan de plaatsen 6 – 10 deelnemen. De winnaar van de B-finale mag door naar de A-finale. Als deze besluit niet in de A-finale te rijden, dan vervalt dit recht. Het is dus niet zo dat een ander die plaats mag innemen.

Bij de individuele proeven wordt elke gang precies één ronde getoond, met uitzondering van de stap, die een halve ronde getoond wordt. De volgorde van de gangen is vrij. Bij de proeven met meer deelnemers geeft de speaker aan welke gang wordt gereden