TiH – Tölt in Harmony – Level II

Algemene info

Tölt in Harmony proeven worden in een piste van 20x40m of 20x60m gereden. De hoeken van deze baan worden niet uitgereden: bij een 20X60m piste moet de korte zijde gereden worden zoals een cirkel van 18m, bij een 20X40m piste als een cirkel van 14m. De ruiter kiest zelf de muziek waarop de proef gereden zal worden. In Level II wordt er voornamelijk gejureerd op takt, soepelheid, contact, impuls en rechtgerichtheid.

Toegestane optoming

Qua optoming worden de regels van de FEIF gehanteerd. Speciaal bij Tölt in Harmony proeven is dat er geen zweep of ballenboots/springschoenen gebruikt mogen worden.

Onderdelen

Level II bestaat uit drie onderdelen. Alle onderdelen worden in tölt gereden.

Onderdeel 1: achtjes

De ruiter begint bij A in een traag tot medium tempo tölt en groet naar de jury. Belangrijk hierbij is dat er een gelijkmatig tempo en takt getoond wordt. Wanneer de ruiter terug bij A is, begint het volgende onderdeel.

Onderdeel 2: cirkels

De ruiter begint bij A in een willekeurig tempo tölt. Dit tempo moet doorheen het volledige tweede onderdeel constant blijven. De ruiter rijdt bij A een cirkel met een diameter van 8m. Hierna rijdt de ruiter een diagonaal en rijdt bij C opnieuw een cirkel van 8m. Wanneer de ruiter bij C is, begint het volgende onderdeel.

Onderdeel 3: tempowisselingen

De ruiter vertrekt bij C in een traag tempo tölt en rijdt een diagonaal. Op de diagonaal versnelt de ruiter het tempo. Wanneer de ruiter de X gepasseerd is, vangt hij terug op tot traag tempo tölt. Hij rijdt de bocht in traag tempo tölt en gaat dan opnieuw de diagonaal op en versnelt opnieuw het tempo om bij X opnieuw op te vangen. Op C rijdt hij een overgang naar halt waarbij het paard 3sec moet stilstaan. Hierna beëindigt de ruiter zijn proef.