TiH – Tölt in Harmony – Level III

Algemene info

Tölt in Harmony proeven worden in een piste van 20x40m of 20x60m gereden. De hoeken van deze baan worden niet uitgereden: bij een 20X60m piste moet de korte zijde gereden worden zoals een cirkel van 18m, bij een 20X40m piste als een cirkel van 14m. De ruiter kiest zelf de muziek waarop de proef gereden zal worden. In Level III wordt er voornamelijk gejureerd op takt, soepelheid, contact, impuls, rechtgerichtheid en verzameling.

Toegestane optoming

Qua optoming worden de regels van de FEIF gehanteerd. Speciaal bij Tölt in Harmony proeven is dat er geen zweep of ballenboots/springschoenen gebruikt mogen worden.

Onderdelen

Level III bestaat uit drie onderdelen. Alle onderdelen worden in tölt gereden.

Onderdeel 1: achtjes

De ruiter begint bij A in een traag tot medium tempo tölt en groet naar de jury. Belangrijk hierbij is dat er een gelijkmatig tempo en takt getoond wordt. Wanneer de ruiter terug bij A is, begint het volgende onderdeel.

Onderdeel 2: cirkels

De ruiter begint bij A in een willekeurig tempo tölt. Dit tempo moet doorheen het volledige tweede onderdeel constant blijven. De ruiter rijdt op de diagonaal en rijdt bij X tweemaal een cirkel van 8m in de richting van de letter B, gevolg door tweemaal een cirkel van 8m in de richting van E. Hierna vervolgt de ruiter de diagonaal tot aan C, waar het volgende onderdeel begint.

Onderdeel 3: tempowisselingen

De ruiter vertrekt bij C in een traag tempo tölt en rijdt een diagonaal. Op de diagonaal versnelt de ruiter het tempo. Wanneer de ruiter de X gepasseerd is, vangt hij terug op tot traag tempo tölt. Hij rijdt de bocht in traag tempo tölt en gaat dan opnieuw de diagonaal op en versnelt opnieuw het tempo om bij X opnieuw op te vangen. Op C rijdt hij een overgang naar halt waarbij het paard 3sec moet stilstaan. Hierna beëindigt de ruiter zijn proef.